Okresní rada AŠSK Chomutov

Okresní rada AŠSK Chomutov

37 školních sportovních klubů se 823 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 1/2021

Číslo 1/2021 - PDF | eBook
Všechna čísla (35)

Letní kempy 2021 na Základní škole v Terezíně

11. 10. 2021
Foto: Letní kempy 2021 na Základní škole v Terezíně

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních sportovních klubů uspořádala naše škola v červenci a srpnu dvoutýdenní akci pod názvem Letní kempy.

Projekt byl určen žákům naší školy, kteří se tak o prázdninách mohli potkat se svými spolužáky a učitelkami a zažít školu trochu jinak. Cílem akce bylo usnadnit žákům návrat zpět do vzdělávacího procesu po neobvyklém školním roce, který strávili převážně doma u svých počítačů na online výuce, obnovit sociální kontakty, zopakovat a přiblížit některé okruhy učiva netradičním způsobem.

Výuku jsme pojali jako tematicky zaměřené dny spojené se zážitkovým učením. Děti se tak dozvěděly o historii města Terezín, navštívily muzeum i podzemní chodby, zopakovaly si znalosti z dopravní výchovy, které využily na dopravním hřišti, navštívily ZOO Děčín s výukovým programem, Vojenský dvorek v Terezíně, kde se dozvěděly spoustu informací o chovu domácích zvířat a vyzkoušely si třeba česání vlny nebo psaní husím brkem, prošly si stezku do Opárenského údolí, plnou úkolů a v neposlední řadě si zasportovaly.

Akce se zúčastnilo 31 dětí z 1. stupně. Oba dva týdny se velmi vydařily, nadšené byly nejen děti, jejich rodiče, ale i my učitelé, kteří celou akci naplánovali a zrealizovali. Takovéto akce mají opravdu smysl a pro děti byly velkým přínosem.

Mgr. Tereza Zimmermannová, pedagog 1. stupně