Okresní rada AŠSK Chomutov

Okresní rada AŠSK Chomutov

37 školních sportovních klubů se 823 členy

Časopis DO TOHO!
č. 8/2023

Číslo 8/2023 - PDF | eBook
Všechna čísla (39)

Ohlédnutí za 2 roky činností v OR AŠSK Ostrava

20. 6. 2022
Foto: Ohlédnutí za 2 roky činností v OR AŠSK Ostrava

I když jsme procházeli poslední dva roky dost složitým obdobím, kvůli covidu se nemohly konat sportovní soutěže, podařilo se nám zapojit školy do projektu Ostravské sportovní hry.

V roce 2019 navázala OR AŠSK spolupráci se statutárním městem Ostrava a vytvořili jsme společný projekt Ostravské sportovní hry, konané pod záštitou náměstkyně primátora Andrey Hoffmannové.

OR AŠSK Ostrava zajišťuje pořádání obvodních a okresních kol soutěží, statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí financováním cen, propagací a uspořádáním Velkého sportovního dne s oceněním nejlepších škol.

První ročník Ostravských sportovních her, který proběhl ve školním roce 2019/2020 musel být ukončen v březnu 2020 a i když jsme stihli uspořádat pouze soutěže v halové kopané, přehazované, házené, florbalu, šplhu a přespolním běhu, bylo vyhlášeno a oceněno 10 nejúspěšnějších ostravských škol.

Druhý ročník OSH se mohl konat až v letošním školním roce, a protože ještě v září nebylo jisté, jestli se kvůli opatřením proti koronaviru budou moct pořádat sportovní soutěže na školách, vytvořili jsme projekt, který probíhal distančně formou výzev. Žáci plnili v průběhu školního roku v hodinách tělesné výchovy 6 výzev -  běh, šplh, švihadlo, driblink, gymnastika a atletika, cílem bylo, aby co nejvíce žáků splnilo danou výzvu, pořadí škol  bylo stanoveno podle procent žáků školy se splněnou výzvou. Ambasadory projektu se stali čeští reprezentanti badmintonistka Tereza Švábíková a plavec Roman Procházka.

K jednotlivým výzvám byly natočeny s ambasadory motivační videa, do projektu se zapojilo 26 škol a do každé ze 6 výzev přes 6 000 žáků. 

Dne 10. června 2022 uspořádalo statutární město Ostrava Velký sportovní den se slavnostním vyhlášením a oceněním 10 nejlepších škol. V rámci sportovního dne si žáci mohli vyzkoušet různé sporty - například judo, gymnastiku, atletiku, basketbal na vozíku, sledge hokej, badminton i kickbox s Václavem Sivákem

Pořadí škol:

  1. ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka
  2. ZŠ Ostrava - Krásné Pole
  3. ZŠ Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1
  4. ZŠ Polanka nad Odrou, H. Salichové 816
  5. ZŠ gen. Z. Škarvady, Ostrava - Poruba
  6. ZŠ Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B
  7. ZŠ Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100
  8. ZŠ A. Kučery 20, Ostrava - Hrabůvka
  9. ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov
  10. ZŠ Ostrava - Výškovice, Srbská 2.


Bližší informace jsou na webu OR AŠSK Ostrava.

Text a foto: Renata Adamíková, předsedkyně OR AŠSK ČR Ostrava