Okresní rada AŠSK Chomutov

Okresní rada AŠSK Chomutov

37 školních sportovních klubů se 823 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 8/2023

Číslo 8/2023 - PDF | eBook
Všechna čísla (39)

Republikové finále v atletickém trojboji - propozice

25. 8. 2022
Foto: Republikové finále v atletickém trojboji - propozice

Přijměte pozvání k účasti družstev z Vašeho kraje na 2. Republikovém finále v Atletickém trojboji, sportovní soutěži, určené pro II. kategorii AŠSK, tedy pro závodníky 4. - 5. třídy - 1. stupně základních škol.

Propozice + info k Republikovému finále (RF) v atletickém 3boji - Turnov, 21.9.2022
Tyto informace byly zaslané předsedům OR a KR AŠSK ČR a přímo na některé školy, které se účastnili 1. RF v r. 2019.

 

Předmětem zásilky jsou propozice republikového finále včetně přihlašovacích formulářů: 

1.- žádost o sdělení zda kraj vyšle / nevyšle 4členná družstva na RF do Turnova - odešlete do 2.9.

2.- pro družstva, která na RF budou startovat - návratka - objednávka ubytování + stravování + dopravy v Turnově - odešlete do 10.9.

3.- pro družstva, která na RF budou startovat - formulář jmenovité přihlášky/soupisky/ - odešlete do 15.9. a potvrzený originál přivezte k prezenci

4.- pro závodníky, kteří budou na RF startovat - formulář souhlasu s pořízením a zpracováním osobních údajů (gdpr zákon o ochraně osobních údajů ) - vyplněný a podepsaný předložte u prezence

 

Ad. 1 - Pořadatelé žádají zástupce jednotlivých krajů o aktuální sdělení, zda se jejich družstva RF zúčastní.

Rozpočet akce z MŠMT má podmínku účasti 32 družstev a pokud některý kraj své družstva na závody nevyšle, bude třeba povolat družstva náhradní, z dalšího umístění na krajském finále kraje, jehož družstva na RF pojedou.

Ad. 2. - pečlivě vyplňte návratku a v termínu ji odešlete pořadatelům RF.

Ad. 3. - opakuji pokyny k účasti závodníků. 

Na základě výsledků Vašeho krajského kola  máte zřejmě určena družstva k účasti na RF. Pokud postup na RF vybojovali páťáci, pak již na RF závodit nemohou, neboť v novém šk .roce 2022-2023 z nich budou po 1.9. šesťáci a protože RF je pro kategorii II., musí být pro účast družstva na RF nahrazeni  současnými páťáky, případně čtvrťáky.  

Ad. 4. - povinný formulář k vyplnění rodiči 

 

Sdělení o účasti či neúčasti na RF

Propozice RF atletický trojboj 2022

Přihláška

Návratka

Souhlas GDPR

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na kladné odpovědi ohledně účasti družstev na RF.